Duży ogród na kilku poziomach

Duży ogród z różnymi poziomami wysokości, które należy wykorzystać i zaaranżować.

Roślinność